قطب M. Mirroring Change through Intangible Heritage: Cairo, European Contact and Fashion, 1805 – 1952. جريدة مركز طارق والي العمارة والتراث, [S. l.], v. 6, n. 12, p. 46–56, 2016. Disponível em: https://journal.walycenter.org/index.php/twcj/article/view/88. Acesso em: 8 2023.